Agribank công bố đường dây nóng hỗ trợ khách hàng

Agribank công bố đường dây nóng hỗ trợ khách hàng

Agribank chi nhánh tỉnh vừa thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề xuất khó khăn của khách hàng liên quan đến việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Agribank.
Phong Điền: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Phong Điền: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Phong Điền phấn đấu đến năm 2025 giảm xuống còn 533 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,79%. Để đạt được mục tiêu này, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã rà soát chiều thiếu hụt, các chỉ số thiếu hụt đối với từng địa chỉ hộ nghèo cụ thể để có giải pháp hỗ trợ, giúp các hộ thoát nghèo bền vững.
  • :
  • :
Xây dựng nền nông nghiệp tuần hoàn, có trách nhiệm
Xác định mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững, ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn (NNHC, NNTH); có sự liên kết theo chuỗi giá ...