Nhà nông Việt lên sàn thương mại điện tử

Cuối tháng 7/2021, Bộ TTTT phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, giao cho 2 sàn TMĐT thực hiện là Postmart.vn của Vietnam Post và Voso.vn của Viettel Post, với mục tiêu trước mắt là đưa 5 triệu hộ lên 2 sàn TMĐT trong ...
  • :
  • :