Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Với việc xác định đúng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nông dân các địa phương trong tỉnh đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận thị trường cũng như ứng dụng khoa học công nghệ để gia tăng giá trị ...

Xã Kim Lập dồn sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Kim Lập (Kim Bôi) đã đạt 13/19 tiêu chí. Hiện cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã dồn sức phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích NTM vào cuối năm 2024.
  • :
  • :