• :
  • :

Đông Hòa: Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất giống lúa ML232

(05/09/2023)

Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) vừa phối hợp Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình Trình diễn giống lúa ML232 tại HTX Dịch vụ nông nghiệp và tổng hợp Hòa Thành trong vụ hè thu 2023.

Mô hình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai trên diện tích 1ha, với 5 hộ nông dân tham gia. Qua theo dõi, sau 85 ngày gieo sạ so với giống lúa đối chứng ML213, khả năng kháng rầy của ruộng mô hình tốt, năng suất ước đạt 78,3 tạ/ha, trong khi ruộng đối chứng đạt 78,1 tạ/ha, lợi nhuận mang lại cao hơn ruộng đối chứng 830.000 đồng/ha. 

Thông qua hội thảo và kết quả mô hình, Trung tâm Khuyến nông đề nghị các HTX tuyên truyền, vận động nông dân nhân rộng mô hình sử dụng giống ML232 trong vụ đông xuân 2023-2024.

 

MINH HUYỀN