Trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê tăng thu nhập 1,5-2 lần

(29/06/2022)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới về trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê, các vùng cà phê trong tỉnh Lâm Đồng đưa năng suất đạt bình quân 3,5-4 tấn nhân/ha đối với cà phê vối và 3 tấn nhân/ha đối với cà phê chè, tăng thu nhập 1,5-2 lần so với trước khi tái canh. 

Đến năm 2025, Việt Nam tái canh và cải tạo 107.000ha càphê | Kinh tế |  Vietnam+ (VietnamPlus)

 
Cụ thể, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tái canh cà phê vối năng suất bình quân 3 năm liền dưới 2 tấn nhân/ha/năm, hoặc đã trồng tái canh 1 đến 3 năm tuổi đang bị bệnh vàng lá, thối rễ. 
 
Tương tự, tái canh cà phê chè hơn 20 năm tuổi và dưới 20 năm tuổi, lần lượt năng suất bình quân 3 năm liền dưới 1 tấn nhân/ha/năm và dưới 1,2 tấn nhân/ha/năm.
 
Dự kiến giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh trồng tái canh, ghép cải tạo giống khoảng 29.365 ha cà phê. Trong đó, gồm 28.830 ha cà phê vối và 535 ha cà phê chè.
  • :
  • :