• :
  • :

Thời tiết biển hôm nay 15/9/2023: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

(15/09/2023)

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/9/2023, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông.

Thời tiết biển hôm nay 15/9/2023: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Thời tiết biển hôm nay 15/9/2023: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/9, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.

Dự báo thời tiết biển ngày mai 16/9, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 15/9/2023

Thời tiết biển hôm nay 15/9/2023: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Bản đồ đất liền và hải phận của nước CHXHCN Việt Nam

Bắc vịnh Bắc Bộ

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Từ 4 - 10km

Ngày gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 - 5, đêm gió giảm xuống cấp 3 - 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Nam vịnh Bắc Bộ

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Từ 4 - 10km

Ngày gió Tây Nam đến Nam cấp 3 - 4; đêm gió nhẹ. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 3 - 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Bình Định đến Ninh Thuận

Có mưa rào và dông vài nơi

Tầm nhìn xa: Trên 10km

Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 2,0 - 3,0m

Bình Thuận đến Cà Mau

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa

Gió Tây Nam cấp 5. Sóng cao 2,0 - 3,0m

Cà Mau đến Kiên Giang

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 - 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m

Bắc Biển Đông

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Gió Nam đến Đông Nam cấp 3 - 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Quần đảo Hoàng Sa

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Gió Nam đến Đông Nam cấp 3 - 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m

Vùng giữa Biển Đông

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Sóng cao 2,0 - 3,0m

Vùng Nam Biển Đông

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m

Quần đảo Trường Sa

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8

Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa

Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.