Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

(18/01/2022)

Trong những năm gần đây, Lâm Ðồng luôn quan tâm huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

 
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ Tẻh là nơi tập luyện thể thao hàng ngày của 5 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, thu hút người dân mọi lứa tuổi.
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ Tẻh là nơi tập luyện thể thao hàng ngày của 5 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, thu hút người dân mọi lứa tuổi.
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 5 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Thư viện, Bảo tàng và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao (TDTT); 12 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao của 12 huyện, thành phố; 139/142 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (97,88%) với quỹ đất xây dựng trên 53.000 m2; có 1.321/1.376 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố (96%); gần 1.000 sân tập thể thao đơn giản, 12 thư viện huyện, 28 thư viện xã và trên 500 tủ sách nông thôn với gần 500 nghìn đầu sách phục vụ Nhân dân tại khu dân cư. Đặc biệt, nhiều nhà văn hóa xã, phường, thị trấn khang trang đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Tân Hà, Nam Ban (Lâm Hà), Tân Hội (Đức Trọng), Quảng Lập, Próh (Đơn Dương), Lộc An (Bảo Lâm), Trạm Hành, Tà Nung (Đà Lạt), Đạ Tông (Đam Rông), Quốc Oai (Đạ Huoai)…
 
Các thiết chế đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền cổ động sôi nổi, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đấy trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, rèn luyện thể chất; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn về văn hóa - văn nghệ và thi đấu TDTT phong trào, thu hút đông đảo mọi đối tượng, mọi lứa tuổi quần chúng Nhân dân tham gia. Qua đó, tạo được sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, rút ngắn khoảng cách văn hóa giữa các vùng, khu vực trong tỉnh. 
 
Bên cạnh hệ thống thiết chế do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; các thiết chế do Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên quản lý như Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Nhà thiếu nhi Bảo Lộc, Nhà thiếu nhi Ðức Trọng với các câu lạc bộ năng khiếu, các loại hình giáo dục truyền thống và các hoạt động văn hóa quần chúng sôi nổi: Lễ hội truyền thống, hội thi, hội trại, biểu diễn nghệ thuật và sinh hoạt vui chơi, giải trí cộng đồng; các lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, ngoại ngữ, tin học, TDTT... Qua đó, cũng góp phần tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu, khả năng sáng tạo, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên, nhi đồng và cán bộ, công chức, người lao động. 
 
Tuy nhiên, việc sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cũng gặp những khó khăn như: Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể thao còn nhiều hạn chế, nhất là cơ sở vật chất văn hóa của một số xã, thôn được xây dựng trước đây đang xuống cấp; các trang thiết bị phục vụ hoạt động đã lạc hậu, không còn đồng bộ. Công tác quản lý, tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn thiếu chặt chẽ; nội dung, phương thức hoạt động còn mang tính sự kiện, chưa thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Vì vậy, một số thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, xã tổ chức hoạt động chưa thường xuyên, nội dung và hình thức thiếu phong phú, chủ yếu phục vụ hội họp của thôn, bản, khu phố, chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Một số ít nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn còn tồn tại tình trạng “cửa đóng then cài” không có thì thiếu, có thì thừa. Nguồn lực phân bổ để thực hiện nhiệm vụ văn hóa trong xây dựng nông thôn mới chưa tương xứng, đặc biệt là việc bố trí kinh phí để xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở. Kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động; chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đối với cấp cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa tại cơ sở phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc, lại thường xuyên thay đổi cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động...
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; triển khai các đề án, chiến lược phát triển văn hóa, thể dục, thể thao; có chính sách ưu tiên hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao; gắn nội dung hoạt động với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và lợi ích của cộng đồng, khu dân cư. Tổ chức nhiều mô hình câu lạc bộ về văn hóa, văn nghệ, TDTT để thu hút người dân tham gia. Tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Quan tâm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả.
 
Tác giả: admin1
  • :
  • :