• :
  • :

Gần 800 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

(07/10/2022)

Quỹ “Vì người nghèo” vừa đón nhận gần 800 triệu đồng của 45 cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 - 18/11), diễn ra sáng 7/10, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại Lễ phát động

Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, giúp đỡ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 cho thấy, tỉnh hiện có 16.006 hộ nghèo, chiếm tỷ tỷ lệ 4,93%; trong đó, nhiều hộ còn khó khăn về nhà ở và rất nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự quan tâm giúp đỡ.

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ tháng 9/2021 - 8/2022, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp kêu gọi được hơn 8,7 tỷ đồng và đã sử dụng để giúp người nghèo trong việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập... với tổng số tiền 11,713 tỷ đồng (trong đó có dư đầu kỳ gần 16,5 tỷ đồng).

Tin, ảnh: Minh Nguyên