Di Linh: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

(20/05/2022)

Sáng 20/5, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Di Linh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; phát động, ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021
 
Năm 2021, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác CCHC vẫn được huyện Di Linh tiến hành thường xuyên, liên tục, tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC. 
 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn được triển khai thống nhất; tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được nâng cao. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh chóng công việc cho các tổ chức, cá nhân khi có liên hệ. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được cập nhật thường xuyên, liên tục khi có các quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh.
 
Công tác tổ chức bộ máy được thực hiện theo quy định của trung ương, của tỉnh và theo đúng thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện được ban hành kịp thời.
 
Việc quản lý cán bộ công chức viên chức của huyện Di Linh được thực hiện theo đúng quy định. Công tác rà soát quy hoạch, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và xã ngày càng được nâng lên, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Đại diện cụm, khối thi đua của huyện Di Linh ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đại diện cụm, khối thi đua của huyện Di Linh ký kết giao ước thi đua năm 2022
 
Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.
 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tiếp tục được quan tâm, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động.
 
Đối với công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021 cũng đã được huyện Di Linh triển khai quyết liệt và đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nhờ vậy tình hình kinh tế - xã hội huyện Di Linh có bước phát triển ổn định. Đến cuối năm 2021 đã có 18/18 xã về đích nông thôn mới, thị trấn Di Linh đạt chuẩn văn minh đô thị (huyện phấn đấu hoàn tất các tiêu chí, trình hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% (trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm còn 3,2%); giá trị sản xuất hầu hết các ngành đều tăng, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của huyện. Bộ mặt đô thị, nông thôn từng bước được cải thiện, nhiều công trình, dự án trọng điểm được đôn đốc triển khai thực hiện đúng tiến độ.
 
Các phong trào thi đua được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo thành động lực to lớn, có sức lan toả, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất, công tác, nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu đề ra.
 
Công tác khen thưởng luôn bảo đảm chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất…
 
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng vẫn có nơi chưa nghiêm túc. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác này. Hoạt động các cụm, khối thi đua trên địa bàn có lúc chưa được chú trọng, quan tâm, nên chưa có nhiều hoạt động ở cụm, khối thi đua. Việc thực hiện phong trào thi đua có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 
 
Số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị các hình thức khen thưởng các cấp chưa nhiều; công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, liên tục.
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Đinh Văn Tuấn đề nghị các ngành từ huyện đến cơ sở với quyết tâm chính trị cao nhất để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC và thi đua khen thưởng tại đơn vị, địa phương, tạo nhiều đột phá đáng ghi nhận trong năm 2022 với mục tiêu lan toả phong trào thi đua sôi nổi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
 
Tại hội nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; tập thể xã Hòa Ninh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; trường Tiểu học Trần Quốc Toản được trao tặng Bằng khen của Chính phủ; UBMTTQ Việt Nam huyện và UBND xã Tam Bố được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng; 09 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể được trao tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện cũng trao tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021; 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021; trao giấy khen cho 37 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19.
 
Ngoài ra trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Di Linh có 21 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 8 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Dịp này UBND huyện Di Linh cũng đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
  • :
  • :