• :
  • :

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024

(12/04/2024)

Trong quý I/2024, Việt Nam thu hút được 6,17 tỷ USD vốn FDI, trong đó tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD, bằng một phần tư của cả nước.

Sáng ngày 12/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, chương trình liên quan đến một số vấn đề lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá bức tranh kinh tế của tỉnh trong quý I/2024 có nhiều “điểm sáng”, các ngành kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực với nhiều chỉ tiêu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức Nghị quyết năm 2024 đề ra.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 19.

Một số ngành đạt kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 11,92%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 8,04%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 14,91%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 44,04%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,16%, ngư nghiệp tăng 3,72%. Tiến độ thực hiện các dự án giao thông kết nối hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy. Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng.

“Quý I/2024, tỉnh đã thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD, trong khi đó, tình hình thu hút vốn FDI trên cả nước là 6,17 tỷ USD, tức là trong quý I, tỉnh đã thu hút vốn FĐI bằng một phần tư của cả nước”, ông Phạm Viết Thanh cho biết.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, trong quý I/2024 các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông được triển khai đầy đủ, kịp thời; an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung thực hiện hiệu quả, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và được chú trọng thực hiện; khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân vào Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường củng cố.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên qua phân tích, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất nhận định một số hạn chế trong quý I/2024, ngoài những vấn đề khách quan thì có nhiều nguyên nhân chủ quan. Trong đó, công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, một số ít cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu thiếu quyết liệt, chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; công tác phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân tích, đánh giá làm rõ những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chính yếu, khả thi để khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế đã được nhận diện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Tác giả: Nguyễn Ngọc