3.720 doanh nghiệp đã triển khai hóa đơn điện tử

(19/05/2022)

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công điện số 05/CĐ-TCT ngày 11/5/2022 của Tổng Cục thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2, đến ngày 11/5/2022, toàn tỉnh có 3.720 trong tổng số 9.297 doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Áp dụng hóa đơn điện tử ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt  ra

Theo đó, Lâm Đồng phấn đấu từ ngày 8/4/2022 đến 31/5/2022 đạt 100% doanh nghiệp, tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 
Việc đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử của ngành Thuế hiện nay cũng phù hợp với “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, về yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc… 
 
Đối với Tổng cục Thuế, việc đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống chính là một trong những điểm nhấn quan trọng của quá trình chuyển đổi số ngành Thuế hiện nay.
  • :
  • :