• :
  • :

Tuyên Quang có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024

(12/04/2024)

Tại Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã", Tuyên Quang có 2 đơn vị được tặng danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024.

Tối 11/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tháng Hành động vì hợp tác xã Việt Nam do hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động và triển khai thực hiện chào mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4.

Tuyên Quang có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã
Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) là 1 trong 100 hợp tác xã trên toàn quốc đoạt giải "Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024.

Từ hơn 31.000 hợp tác xã được đề cử trên cả nước, Ban tổ chức đã chọn được 128 hợp tác xã tiêu biểu; Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất bình chọn 100 hợp tác xã để tôn vinh và trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024 (CoopStar Awards 2024).

Theo đó, cả nước có 100 hợp tác xã tiêu biểu đạt Giải thưởng "Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024 với cơ cấu các lĩnh vực: 60 hợp tác xã nông nghiệp, 28 hợp tác xã phi nông nghiệp và 12 Quỹ tín dụng nhân dân. Đây là các mô hình kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội; vinh danh ý chí tự lực, tự cường, lao động miệt mài, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng hợp tác xã, phấn đấu không ngừng vì sự phát triển kinh tế tập thể.

Qua quá trình bình chọn của Ban Tổ chức, tỉnh Tuyên Quang có 2 đơn vị được tặng danh hiệu gồm: Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình và Hợp tác xã sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung.

Để đạt được danh hiệu "Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024, các đơn vị phải đạt nhiều tiêu chí như: Đối với lĩnh vực nông nghiệp phải đạt doanh thu từ 1,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế 100 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/tháng/người lao động. Đối với hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phải đạt tối thiểu doanh thu 5 tỷ đồng/năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước…

Đối với quỹ tín dụng nhân dân phải đạt huy động vốn thành viên 70 - 80%, tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng nguồn vốn huy động 150 tỷ đồng, doanh thu 15 tỷ đồng/năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước…

Việc tổ chức lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã" nhằm tôn vinh mô hình kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội; khơi dậy khát vọng hợp tác xã góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tác giả: Đức Lâm