• :
  • :

Hà Nội: 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023

(04/03/2024)

Ngày 4/3, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao của 32 chủ thể tham gia Chương trình OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2023.

Lần đầu tiên diễn ra ngày hội livestream sản phẩm OCOP Hà Nội
Lần đầu tiên diễn ra ngày hội livestream sản phẩm OCOP Hà Nội

Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký ban hành Quyết định; các sản phẩm đạt 4 sao OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 được khen thưởng theo quy định hiện hành.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố) có trách nhiệm tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận và chi giải thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt 4 sao được UBND Thành phố phân hạng năm 2023.

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được chứng nhận theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan, định kỳ tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định khác theo quy định của pháp luật và Thành phố.

UBND các quận, huyện phối hợp với các sở ngành Thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ chủ thể trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP; thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định khác theo quy định của pháp luật và Thành phố.

Các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng 4 sao có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hàng năm.

 

 

 
Tác giả: Nguyễn Hạnh