Đạt 450 HTX nông nghiệp với 10.000 thành viên

(19/05/2022)

Toàn tỉnh Lâm Đồng đã thông qua mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 450 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với trên 10.000 thành viên, trong đó, chiếm tỷ lệ hơn HTX 80% hoạt động hiệu quả xếp loại khá trở lên.

Hợp tác công tư-thêm một kỳ vọng cho HTX nông nghiệp

Theo đó, mỗi xã nông thôn mới tập trung tuyên truyền, vận động thành lập ít nhất 2 HTX nông nghiệp và 1 tổ hợp tác với các phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 
 
Qua đó, đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động từ dịch vụ đầu vào sang sản xuất hàng hóa, đưa giống mới đạt năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP hoặc tương đương…
 
Đồng thời, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, tạo đà HTX phát triển bền vững…
  • :
  • :