• :
  • :

Đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh trâu, bò cho người dân tộc thiểu số

(19/09/2023)

Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp (Hội Nông dân tỉnh) vừa tổng kết 2 lớp đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh trâu, bò cho 69 học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Ea Bá và Ea Lâm, huyện Sông Hinh.

 Cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sông Hinh (Bài 2): Có 'cần  câu' nhờ học nghề nông

Với thời lượng 205 tiết học lý thuyết và thực hành, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về quy trình nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò; cách sử dụng dụng cụ thú y đúng kỹ thuật; nhận dạng con giống; cách sử dụng thuốc thú y đúng liều, đúng cách và chẩn đoán lâm sàng được các loại bệnh thông thường của vật nuôi trong quá trình chăn nuôi…

 

Khóa học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chăn nuôi cho các học viên là người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó thay đổi cách chăn nuôi, mang lại hiệu quả, thúc đẩy phát triển đàn gia súc, góp phần nâng cao thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

NAM KHÁNH