• :
  • :

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

(04/03/2024)

Năm 2024 Đồng Nai dành 571 tỷ đồng triển khai 10 dự án hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong Chương trình Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 mới được phê duyệt mới đây, Đồng Nai hướng tới mục tiêu trong năm 2024 sẽ giảm được 2% số hộ nghèo và cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xóa nhà tạm cho trên 35% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình, nghe đài phát thanh và có điện thoại di động liên lạc; 70% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; trên 90% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự hỗ trợ của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%…

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số
Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số. Ảnh Như Quỳnh

Thông qua chương trình, địa phương tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng của các địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Chương trình cũng tập trung vào chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

 

 
Tác giả: Hải Linh