Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Giá vịt giảm mạnh 
So với cách nay hơn 1 tháng, giá vịt ta thương phẩm (vịt hơi) tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện giảm ít nhất từ 5.000-10.000 đồng/kg và đang ở mức ...