• :
  • :

Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt: Nỗ lực xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(01/07/2022)

100% cán bộ, hội viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát triển thêm 488 hội viên mới, vượt 188 hội viên so với chỉ tiêu; giới thiệu kết nạp 15 hội viên cựu chiến binh vào Đảng; 100% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh; 4 năm liền Hội không tồn tại hội viên nghèo... là những kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt trong 5 năm qua. 

 

Buổi tọa đàm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, hội viên
Buổi tọa đàm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, hội viên
 
Để đạt được những kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, tạo điều kiện của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự phấn đấu không ngừng của các cấp Hội và hội viên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua” - ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Hội CCB TP Đà Lạt khẳng định. Sự cố gắng này thể hiện trên cả ba phương diện chủ đạo mà Hội đã đề ra: bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng chính trị; phát triển và củng cố tổ chức Hội; chăm lo đời sống và phát triển kinh tế trong toàn thể hội viên. 
 
Về phương diện giữ vững nền tảng tư tưởng chính trị, Hội CCB Đà Lạt xem đây là nhiệm vụ cốt lõi, nền tảng. Đối tượng chăm lo, bồi dưỡng đạo đức chính trị không chỉ dừng lại với hội viên, cán bộ hội các cấp, mà còn mở rộng ra với thanh niên và đông đảo quần chúng Nhân dân. 
 
Đối với hội viên, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng giáo dục nhận thức chính trị, vận động hội viên tham gia học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với cán bộ Hội các cấp, Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tư tưởng với hơn 500 lượt tham dự. Nhờ vậy, 5 năm qua, Hội luôn đạt 100% hội viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên suy thoái về chính trị, đạo đức... 
 
Với thanh niên, Hội phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên nhập ngũ, huấn luyện dân quân tự vệ... Các nội dung này được nhân rộng tới toàn thể quần chúng Nhân dân thông qua các buổi diễn tập chiến đấu trị an cấp xã - phường, các hoạt động vận động người dân tuân thủ pháp luật... Qua đó, Hội đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, gián tiếp giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội. 
 
Trên phương diện phát triển và củng cố tổ chức, Hội tập trung phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng, trong sạch, gương mẫu; đảm bảo các hoạt động của Hội minh bạch và hiệu quả. Cán bộ ưu tú, trong sạch, gương mẫu để dân tin và làm theo. Hoạt động Hội minh bạch, hiệu quả để dân kiểm tra, đóng góp phản biện. Nhờ đó, niềm tin của người dân với các cấp Hội ngày càng nâng lên; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước được phổ biến sâu rộng và hiệu quả hơn so với trước.
 
Để tinh gọn bộ máy, Hội đã sáp nhập các chi hội theo địa bàn tổ dân phố mới - hiện tại Hội còn 179 chi hội, giảm 25 chi hội so với trước đây. Đội ngũ cán bộ các cấp liên tục được bồi dưỡng đào tạo về nghiệp vụ lẫn lý luận chính trị, tư tưởng. Hội tổ chức các hoạt động thi đua, bình xét, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ngoài ra, “mỗi năm Hội kết nạp từ 75 đến 90 hội viên mới, nhờ đó, số lượng hội viên tăng đều hằng năm” - ông Bích cho biết. Mặt khác, các hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện triệt để nhằm đảm bảo tính trong sạch, vững mạnh của các Hội cơ sở. Nhờ đó, các cấp Hội trên địa bàn ngày một phát triển, hoàn thiện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội có hơn 600 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CCB, Hội CCB tỉnh và UBND các cấp khen thưởng.
 
Cuối cùng trên bình diện phát triển kinh tế, Hội xác định đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần là tiền đề để hội viên yên tâm cống hiến, đóng vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền với người dân. Với vai trò tiên phong của mình, CCB không những đảm bảo kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn khích lệ bà con, hàng xóm láng giềng noi gương cùng áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất. 
 
Hiện, Hội có 2 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, 1 câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều hộ CCB mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh, ứng dụng khoa học, chuyển đổi cây trồng... Để hội viên mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay chi phí thấp thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ Hội... Các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, gốc và lãi trả đúng hạn, không có nợ xấu. Đến nay, Hội không tồn tại hội viên nghèo; tỉ lệ hội viên khá, giàu ngày một tăng (chiếm hơn 57% tổng số hội viên), đời sống CCB trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định. 
 
Với các phương pháp hoạt động trọng tâm nhưng đồng bộ, toàn diện của mình, các cấp Hội CCB Đà Lạt đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Theo ông Nguyễn Ngọc Bích, thời gian tới, Hội sẽ tập trung giữ vững các thành quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao tỉ lệ hộ khá, hộ giàu hơn nữa.