Đơn Dương: Nhiều gương điển hình tiên tiến về sản xuất, chăn nuôi

(29/06/2022)

Theo UBND huyện Đơn Dương, trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến về sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao để nhân rộng.

 
Đáng kể, hộ bà Vũ Thúy Hồng, thành viên Tổ hợp tác Mầm Xanh ở thị trấn Thạnh Mỹ, đầu tư trên 700 triệu đồng trồng 2.500 m2 hoa cẩm chướng trong nhà kính theo hướng công nghệ cao. Kết quả, mỗi ngày thu hoạch từ 750 đến 1.200 cành hoa cẩm chướng, thu nhập bình quân 1 triệu đồng. Hoặc hộ ông Mai Xuân Toản, thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn với vườn rau 2 ha theo tiêu chuẩn công nghệ cao của Metro Requirement, thu lãi mỗi năm 500-600 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình nuôi bò sữa thu nhập mỗi năm hơn 1 tỷ đồng như: hộ gia đình ông Đinh Ngọc Thái, thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra; hộ gia đình ông Lê Văn Minh, Thôn 1, xã Đạ Ròn; thanh niên Lê Đình Phong, thôn Quảng Hòa, xã Quảng Lập... 
  • :
  • :