Ổi rớt giá thảm

Ổi rớt giá thảm

Những năm qua ổi đã trở thành cây chủ lực, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho bà con nông dân
  • :
  • :
Thời tiết