Tuy Hòa: Thực hiện 78 công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(14/09/2021)

Theo Hội LHPN TP Tuy Hòa, hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN TP Tuy Hòa đã tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Thông qua cuộc vận động này, hàng năm các cơ sở hội đã giúp 195 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” trong đó tập trung chủ yếu vào các tiêu chí “không đói nghèo”, “không vi phạm pháp luật”, “sạch khu dân cư”. Đồng thời, các cơ sở hội đăng kývới cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 78 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương đạt trên 121% chỉ tiêu, tiêu biểu như các mô hình: Xây dựng công trình thắp sáng đường quê; Con đường phụ nữ tự quản, tuyến đường xanh, sạch, đẹp, tuyến đường hoa; Cột cờ kiểu mẫu... Qua đó, các cấp hội đã huy động đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

 

KHÁNH NGỌC

  • :
  • :