Sông Cầu: Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(11/10/2021)

Theo UBND TX Sông Cầu, từ đầu năm đến nay, thị xã ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư các hạng mục, tiêu chí còn thiếu để đáp ứng tiến độ xây dựng nông thôn mới mà thị xã đã đề ra. Đến nay, các xã Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Bình, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 1, Xuân Phương tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Xã Xuân Cảnh (sau khi sáp nhập với xã Xuân Hòa) qua đánh giá đã đạt 19/19 tiêu chí.

Đối với 2 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, đến nay xã Xuân Lâm đạt 12/19 tiêu chí, xã Xuân Thọ 2 đạt 16/19 tiêu chí. Đối với xã Xuân Bình đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 đã đạt 11/15 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, thu nhập, phát triển sản xuất, giáo dục và đào tạo. Thôn 3 của xã Xuân Hải đạt 7/9 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, 2 tiêu chí chưa đạt là thu nhập và hộ nghèo.

Những tháng còn lại của năm 2021, TX Sông Cầu phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; chỉ đạo tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn, lập hồ sơ đề nghị công nhận lại xã Xuân Cảnh đạt chuẩn nông thôn mới (sau khi sáp nhập với Xuân Hòa); xây dựng xã Xuân Lâm và Xuân Thọ 2 đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của thị xã lên 9/9 xã.

MỸ CHUNG

  • :
  • :