Đông Hòa: Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 81% kế hoạch

(22/10/2021)

Thị ủy Đông Hòa vừa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ tập trung 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị cũng đã lấy ý kiến, thông qua dự thảo các chương trình hành động của Thị ủy và danh mục dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ TX Đông Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Hoạt động thương mại và dịch vụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản trên địa bàn hơn 1.543 tỉ đồng, đạt 81% so với kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh hơn 1.337 tỉ đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 54 tỉ đồng, đạt 23% dự toán tỉnh giao, đạt 19% dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh được thị xã thực hiện quyết liệt, khống chế và kiểm soát được dịch COVID-19, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

KIM THOẠI

  • :
  • :