100% xã đạt tiêu chí về hạ tầng thương mại nông thôn

(31/08/2021)

NGUYỄN NGHĨA

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 26/88 chợ nông thôn được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa với tổng vốn đầu tư khoảng 66,4 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, Dự án Lifsap và nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, mạng lưới cửa hàng, đại lý của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình kinh doanh tại vùng nông thôn cũng đã và đang dần đáp ứng được nhu cầu thương mại, giao dịch, trao đổi hàng hóa của người dân ở nông thôn. Riêng Dự án Lifsap đã đầu tư xây dựng được 11 chợ an toàn thực phẩm, trong số này có 5 chợ mới và 6 chợ nâng cấp với tổng vốn đầu tư là 25 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 1,6 tỷ đồng, vốn ODA là 22,4 tỷ đồng. 
 
Và đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã đạt tiêu chí về hạ tầng thương mại nông thôn.
 
 
  • :
  • :