Tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19

(06/07/2020)

Đó là một trong những kết quả được nêu tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2019 - 2024), sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 được tổ chức sáng 6/7.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khu vực giải tỏa vùng Thượng thành

6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có những chuyển biến tích cực về nội dung, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Nổi bật, là việc hỗ trợ 45 nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khu vực giải tỏa vùng Thượng thành; tiếp nhận ủng hộ hơn 19,5 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật và vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID - 19; giám sát chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh…

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an” tiếp tục được duy trì, có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia.

Nửa cuối năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai giám sát, phản biển xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

  • :
  • :
Thời tiết