Phấn đấu đến năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(13/05/2020)

Ngày 13/5, Đảng bộ xã Cù Bị (huyện Châu Đức) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội xã Cù Bị đều được thực hiện tốt. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 đạt 48 tỷ đồng, tăng 300% so với năm 2015; lĩnh vực thương mại - dịch vụ có tổng doanh thu ước đạt 164 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng/người/năm. 
 
Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - thông tin, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Cù Bị đã kết nạp được 36 đảng viên (đến nay Đảng bộ xã có 188 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc).
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cù Bị đặt ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như: thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 62 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 96%; kết nạp 22 đảng viên mới.
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cù Bị, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tin, ảnh: THÁI BÌNH
  • :
  • :
Thời tiết