Gieo sạ hơn 3.548ha lúa vụ mùa

(22/09/2021)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, đến nay nông dân trên địa bàn tỉnh đã gieo sạ hơn 3.548ha lúa vụ mùa. Trong đó, tại TX Sông Cầu 772,7ha, các huyện Đồng Xuân 410ha, Sơn Hòa 590ha, Sông Hinh 95ha, Tuy An 1.680,5ha...

Cơ cấu giống ML49, ML48, ML213, Khang Dân 18, ĐV108. Hiện lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tăng cường điều tra, theo dõi các đối tượng thường phát sinh gây hại như chuột, sâu đục thân, sâu cuốn lá, để có biện pháp hướng dẫn xử lý kịp thời.

Được biết hàng năm, nông dân trong tỉnh gieo sạ 5.300ha lúa vụ mùa. Đây là diện tích gò đồi không chủ động nước tưới mà sản xuất dựa vào nước trời.

LÊ TRÂM

Nguồn:baophuyen.com.vn Copy link
  • :
  • :