Kết nối tiêu thụ nông sản trên trang thương mại điện tử

(13/10/2021)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng trang thương mại điện tử tiêu thụ nông sản trên địa bàn. 

Theo đó, Sở giao cho Chi cục Quản lý Nông lâm sản và thủy sản tổ chức thiết kế và đăng ký tên miền http://nongsanlamdong.gov.vn với Bộ Công thương để phát triển hoạt động trong giai đoạn trước mắt từ năm 2021-2025. 
 
Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ nông dân để lựa chọn các loại nông sản có thông tin truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm để quảng bá, tiếp cận thị trường trên trang thương mại điện tử. 
 
Ngoài ra, những sản phẩm cây trồng, vật nuôi chuẩn bị thu hoạch cũng được cập nhật thường xuyên trên trang thương mại điện tử để chủ động kết nối cung - cầu. 
 
 
  • :
  • :