• :
  • :

Phê duyệt dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò thịt

(02/12/2022)

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò thịt của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiện Nông (xã Đạ Ròn, Đơn Dương) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai tại 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu dùng bò thịt | baotintuc.vn

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 825 triệu đồng, vốn đối ứng của hộ dân tham gia liên kết hơn 840 triệu đồng. 
 
Mục tiêu của dự án kết thúc năm 2022 liên kết 22 hộ chăn nuôi 150 - 200 con bò, sản lượng 50 - 60 tấn thịt. Đến năm 2023, quy mô liên kết tăng lên 48 hộ chăn nuôi 300 - 400 con bò, sản lượng 100 tấn thịt.
 
Thời gian duy trì dự án tối thiểu đến năm 2027 với 70 - 80 hộ liên kết chăn nuôi bò đạt sản lượng 130 - 150 tấn thịt/năm. 
 
Các giống bò thịt lai cao sản đưa vào dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gồm: Red sind, Brahman, Red Angus, Droughmaster, BBB, Charolaise, Limousin.