Đừng để doanh nghiệp "khó khăn kép"

(29/06/2020)

Liên tiếp trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế- xã hội đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công quản lý. Mục tiêu là kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động...
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Đặc biệt là thực hiện việc miễn, giảm lãi suất vay ngân hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí; gia hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đã được ban hành... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
 
Có thể nói, khó khăn của doanh nghiệp thì còn rất nhiều và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có thể còn tác động lâu dài. Thực tế, một số nhà đầu tư do lo ngại rủi ro, nên thận trọng hơn trong đầu tư, làm cho vốn đầu tư ngoài ngân sách chưa được khơi thông mạnh mẽ. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Chính vì thế, một trong những giải pháp để hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh là tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn. Các cơ quan, địa phương cần khẩn trưởng rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình, nhằm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Mặt khác, cần quyết liệt đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ.
 
Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 9/2019/NĐ-CP; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
 
Trong bối cảnh cả nước thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thì các sở, ngành, địa phương cũng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ doanh nghiệp. Đừng để doanh nghiệp, những nhà đầu tư gặp khó khăn kép do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và những “rào cản” về mặt thủ tục hành chính từ phía cơ quan công quyền.
 
 
 
  • :
  • :
Thời tiết